34 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
34 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej