34 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
6 sierpnia 2015  (06.08.2015)