34 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
7 sierpnia 2015  (07.08.2015)