34 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
8 sierpnia 2015  (08.08.2015)