34 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
9 sierpnia 2015  (09.08.2015)