34 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
10 sierpnia 2015  (10.08.2015)