34 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
11 sierpnia 2015  (11.08.2015)