34 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
12 sierpnia 2015  (12.08.2015)