34 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
13 sierpnia 2015  (13.08.2015)