34 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
14 sierpnia 2015  (14.08.2015)